Vives Ceramica » Via Appia » Cantonera Corfu Multicolor

Vives Via Appia Cantonera Corfu Multicolor


Наименование: Cantonera Corfu Multicolor

Тип: Декор

Размер: 21,7x21,7

Цена: 2 391pуб. за шт.